Header

Header
Modeller av olika designers, vikta av mig.

tisdag 19 april 2011

Origami symboler

När man vill vika en origami modell från ett diagram finns där vissa symboler man måste känna till. På Wikipieda finns en bra översikt:

Valleyfold (vika mot dig själv)

Mountain fold (vika bort från dig själv eller vänd pappret, vika mot dig själv, vänd pappret igen)

Fold and unfold valley (Vik mot dig själv och öppna pappret igen).

Fold and unfold mountain (Vik bort från dig själv och öppna pappret igen eller vänd pappret, vika mot dig själv, vänd pappret igen och öppna pappret igen).

Turn over and invisible line. (Pilen betyder vänd pappret, prickorna visar kanten på pappret som den ligger under pappret).

Pleat fold.


Rotate.


Pull (dra).


Inside crimp fold.


Outside crimp fold.


Open.


Inside reverse fold.


Outside reverse fold.


Repeat action (repetera vikningen på andra lager, flikar och liknande, strecken på pilen visar hur många gånger).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar